Tag Archives: กูเกิล

Google Book Search ถึงทางตัน ?

ไม่รู้จะลงเอยท่าไหนสำหรับบริการห้องสมุดดิจิตอลของกูเกิล Google Book Search เมื่อศาลสหรัฐฯปฏิเสธไม่อนุมัติการยอมความระหว่างสำนักพิมพ์อเมริกันและกู เกิล ซึ่งฝ่ายหลังยอมจ่ายเงินมูลค่า 125 ล้านเหรียญเป็นค่าไกล่เกลี่ยเพื่อให้ได้สิทธิสแกนหนังสืออีกหลายล้านเล่ม ช่วงปี 2009 โดยศาลให้เหตุผลว่าการพยายามสร้างความสัมพันธ์กับเหล่าสำนักพิมพ์เช่นนี้ เป็นความเสี่ยงทำให้เกิดการผูกขาดการค้าในตลาดหนังสือออนไลน์ รวมถึงขัดต่อกฏหมายลิขสิทธิ์ระหว่างประเทศ แม้จะยอมรับว่าโครงการสแกนหนังสือสามารถเป็นประโยชน์ต่อประชากรโลกได้จริง                ผู้พิพากษาสหรัฐฯ Denny Chin ให้ความเห็นว่าแนวคิดการสร้างห้องสมุดไร้พรมแดนคือแนวคิดอนาคตไกลที่มี ประโยชน์ แต่เพราะปัญหาความแตกต่างระหว่างมุมมองของกูเกิลและผู้ประกอบการทุกฝ่ายที่ ได้รับผลกระทบจากการยอมความ ทำให้ศาลไม่สามารถอนุมัติให้การยอมความเกิดขึ้นได้                การยอมความที่ถูกศาลสหรัฐฯไม่อนุมัติให้เกิดขึ้นคือการยอมความมูลค่า 125 ล้านเหรียญที่กูเกิลประกาศพร้อมจ่ายให้กับสมาคมนักเขียนและสำนักพิมพ์ … Continue reading

Posted in ความรู้ทั่วไปในเรื่อง IT | Tagged , | Leave a comment