Category Archives: งานสถานศึกษา

โรงเรียนอนุบาลดรุณา (สะพานควาย) ต้องการรับสมัคร ด่วน!!

ตำแหน่ง : ครูอนุบาล 2 อัตรา วุฒิ : ปริญญาตรี เอกปฐมวัย

Posted in งานสถานศึกษา | Leave a comment

โรงเรียนเลิศหล้า ถนนเกษตร-นวมินทร์ ต้องการรับสมัครครู ด่วนดังนี้

1. ครูคณิตศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา จบวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ เอกคณิตศาสตร์

Posted in งานสถานศึกษา | Leave a comment

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์

รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี ด้วยคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคล

Posted in งานสถานศึกษา | Tagged , , , | Leave a comment

โรงเรียนสองภาษา อิมพีเรียล จังหวัดพิจิตร เป็นโรงเรียนเอกชนในระบบสองภาษา เปิดรับสมัครบุคคลากรดังต่อไป

โรงเรียนสองภาษา อิมพีเรียล จังหวัดพิจิตร เป็นโรงเรียนเอกชนในระบบสองภาษา เปิดรับสมัครบุคคลากรดังต่อไปนี้

Posted in งานสถานศึกษา | Leave a comment

เปิดใหม่!! โรงเรียนอิมพีเรียล สองภาษา อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร

เปิดใหม่!! โรงเรียนอิมพีเรียล สองภาษา อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร เป็นโรงเรียนเอกชนในระบบสองภาษา จัดการศึกษาระบบสองภาษา

Posted in งานสถานศึกษา | Tagged , , | Leave a comment

โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก มีความประสงค์รับสมัครครูผู้สอนหลายอัตรา ! ในตำแหน่งงาน ดังนี้ ด่วน

โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก มีความประสงค์รับสมัครครูผู้สอนหลายอัตรา ! ในตำแหน่งงาน ดังนี้ ด่วน! 1. ครูวิทยาศาสตร์

Posted in งานสถานศึกษา | Leave a comment

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (สถาบันการอุดมศึกษาของรัฐ) รับสมัครงาน ดังนี้

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(สถาบันการอุดมศึกษาของรัฐ) เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานสถาบัน

Posted in งานสถานศึกษา | Leave a comment

โรงเรียนอนุบาลวชิร จังหวัดพิจิตร เปิดรับสมัครครูวิชาภาษาอังกฤษ และศิลปะ ทางโรงเรียนมีสวัสดิการดังนี้

โรงเรียนอนุบาลวชิร จังหวัดพิจิตร เปิดรับสมัครครูวิชาภาษาอังกฤษ และศิลปะ ทางโรงเรียนมีสวัสดิการดังนี้ เงินเดือนตามวุฒิ อาหารกลางวันฟรี บ้านพักพรี

Posted in งานสถานศึกษา | Leave a comment