Category Archives: ข่าวงานราชการ

ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 252/2554 รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 252/2554 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล

Posted in ข่าวงานราชการ | Leave a comment

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ) รับสมัครงาน ดังนี้

รับสมัครงาน ดังนี้ 1. ขยายเวลาการรับสมัครสอบแข่งขัขเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานสถาบัน ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบาบและแผนปฏิบัติการ

Posted in ข่าวงานราชการ | Tagged | Leave a comment

ศูนย์บริการสาธารณสุข 12 จันทร์เที่ยงเนตรวิเศษ รับสมัครพนักงานตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด

ศูนย์บริการสาธารณสุข 12 จันทร์เที่ยงเนตรวิเศษ ประกาศรับสมัครพนักงานตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด

Posted in ข่าวงานราชการ | Tagged , | Leave a comment

โรงพยาบาลคลองหลวง จ.ปทุมธานี เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 4 ตำแหน่ง จำนวน 10 อัตรา

โรงพยาบาลคลองหลวง จ.ปทุมธานี เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 4 ตำแหน่ง จำนวน 10 อัตรา 1. เภสัชกร จำนวน 2 อัตรา (อัตราเงินเดือนตามประสบการณ์+เงิน พตส.1,500 + เงินไม่ปฏิบัติเวช 5,000 + เงินค่าตอบแทนเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย 3,000)

Posted in ข่าวงานราชการ | Leave a comment

โรงเรียนบ้านคลองกรำ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง รับสมัครครูปฐมวัย 1 อัตรา ด่วนที่สุด

โรงเรียนบ้านคลองกรำ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง รับสมัครครูปฐมวัย 1 อัตรา ด่วนที่สุด

Posted in ข่าวงานราชการ | Leave a comment

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย รับสมัครหัวหน้าทีม และพนักงานขายอิสระสินเชื่อบ้าน / สินเชื่อส่วนบุคคล

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย รับสมัครหัวหน้าทีม และ พนักงานขายอิสระสินเชื่อบ้าน / สินเชื่อส่วนบุคคล / บัตรเครดิต

Posted in ข่าวงานราชการ | Tagged | Leave a comment

โรงพยาบาลวัดสิงห์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ด้วยโรงพยาบาลวัดสิงห์ มีความประสงค์คัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว

Posted in ข่าวงานราชการ | Tagged | Leave a comment

สภากาชาดไทย รับสมัคร จ้างบุคคลภายนอกปฏิบัติงานตำแหน่งบันทึกข้อมูล ฝ่าย WHO (ด่วนมาก!)

รับสมัคร จ้างบุคคลภายนอกปฏิบัติงานตำแหน่งบันทึกข้อมูล ฝ่าย WHO (ด่วนมาก!) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

Posted in ข่าวงานราชการ | Tagged , | Leave a comment